Avkastningsskatt

Se denna länk för information om hur underlaget för avkastningsskatten beräknas.