Basic modellportfölj

 

Investerum har utarbetat en unik strategi för att hitta världens främsta bolag som uppfyller kriterierna i vår investeringsfilosofi, till exempel: starkt varumärke, enkel affärsidé, dominerande marknadsposition, varaktiga konkurrensfördelar, regelbundna vinster och låg skuldsättning.

Investerum Basic är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Att vi investerar våra kunders pengar vill vi gärna poängtera. Skillnaden mellan investering och spekulation är nämligen enorm. En spekulant köper eller säljer i tron att priset på någonting skall ändras. En investerare köper eller säljer i tron att värdet på någonting skall ändras.

Investerum praktiserar Value Investing

Vad som så gott som alla framgångsrika investerare eller företagare har gemensamt är att de alla, på ett eller annat sätt, praktiserar Value Investing. Precis som vi på Investerum vill vara är de noggranna, långsiktiga och har ett omfattande sunt förnuft. Varianter av investeringsstrategin har tillämpats av några av världens mest välkända och framgångsrika investerare, som Warren Buffett, Benjamin Graham och Peter Lynch. Strategin går ut på att identifiera och investera i fantastiska bolag som har långsiktiga konkurrensfördelar och stark ekonomi. På så sätt byggs kundernas portföljer upp i Investerums diskretionära förvaltningstjänst Basic.

Långsiktighet

Långsiktighet är det primära i vår förvaltningsmodell. En del andra aktörer arbetar med att försöka förutsäga aktiemarknadens kortsiktiga svängningar. Om man anser att det är en viktig faktor är våra förvaltningstjänster förmodligen inte det rätta valet. Periodvis kommer vår förvaltning med all säkerhet att ligga under våra jämförelseindex. Därför menar vi att man alltid bör analysera resultatet utifrån ett längre tidsperspektiv. Vi kan inte garantera ett visst resultat för våra kunder men vår ambition är att:

Våra investeringar ska väljas utifrån det inbyggda värdet, inte popularitet.

Vi kommer att göra vad vi kan för att minimera riskerna genom att ha en stor säkerhetsmarginal och diversifiering i våra förvaltningsportföljer.
Att alltid följa reglerna i vår förvaltningsstrategi.

Risker

Investerum Basic Modellportfölj kan innehålla både likvida medel, räntebärande instrument och aktier och sammansättningen kan variera. Portföljen ska ej förväxlas med t.ex. vår fond Investerum Basic Value, utan förvaltningen kan mer likställas med ett investmentbolag. Avkastning och risk i modellportföljen påverkas också genom individuella val som t.ex. om man sparar löpande eller investerat genom en engångsinsättning, valutakurser, vid vilken tid man inleder sparandet och hur långsiktig man är. Investerum Basic Modellportfölj har klassats som medelrisk på Investerums riskbarometer. Riskbarometern har en nio-gradig skala, till skillnad från de flesta fonder som har en skala från 1-7. Uttryckt som årlig standardavvikelse ligger risknivån vanligtvis kring 12-14.

Mer information om våra förvaltningsprinciper och risker:
Broschyr - Owner's Manual
Faktadokument- riskbarometer
Förköpsinformation

Tailored

För dig med specifika önskemål tillhandahåller vi tjänsten Tailored. Här är portföljens struktur skräddarsydd efter dina unika förutsättningar, mål och behov.

 

Aktuell värdeutveckling: +240%

Grafen visar generell värdeutvecklingen före eventuella skatter/avgifter. För mer detaljerad information kontakta någon av våra rådgivare eller kapitalförvaltare.

Jämförelseindex

Förvaltningstjänsten Basic modellportfölj kan mätas mot exempelvis indexet MSCI World Free. Eftersom det ofta föreligger en hel del olikheter mellan Basic modellportfölj och MSCI World Free, blir jämförelserna sällan exakta. Olikheterna beror bland annat på att MSCI World Free är baserat på aktieinnehav från ca 23 olika länder och inga räntebärande värdepapper medan Basic modellportfölj kan innehålla både aktier och räntebärande, samt är för närvarande placerad i enbart i Sverige, USA, Danmark och Finland.


Broschyrer & fakta

Broschyr - förvaltningstjänster
Broschyr - värdepappersförvar
Broschyr - tilläggstjänster

Mer information om index (externa länkar)

MSCI - officiell webbplats
MSCI index definitions

 Exempel på större innehav i Basic:

Officiella webbplatser   Finansiell information (externa länkar)
         
  Yahoo Finance AOL Morningstar
         
 

Nasdaq OMX

AOL Morningstar
         
  Yahoo Finance AOL Morningstar
         
  Yahoo Finance AOL Morningsta
g