Basic modellportfölj

 

Investerum har utarbetat en unik strategi för att hitta världens främsta bolag som uppfyller kriterierna i vår investeringsfilosofi, till exempel: starkt varumärke, enkel affärsidé, dominerande marknadsposition, varaktiga konkurrensfördelar, regelbundna vinster och låg skuldsättning.

Investerum Basic är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Att vi investerar våra kunders pengar vill vi gärna poängtera. Skillnaden mellan investering och spekulation är nämligen enorm. En spekulant köper eller säljer i tron att priset på någonting skall ändras. En investerare köper eller säljer i tron att värdet på någonting skall ändras.

Investerum praktiserar Value Investing

Vad som så gott som alla framgångsrika investerare eller företagare har gemensamt är att de alla, på ett eller annat sätt, praktiserar Value Investing. Precis som vi på Investerum vill vara är de noggranna, långsiktiga och har ett omfattande sunt förnuft. Varianter av investeringsstrategin har tillämpats av några av världens mest välkända och framgångsrika investerare, som Warren Buffett, Benjamin Graham och Peter Lynch. Strategin går ut på att identifiera och investera i fantastiska bolag som har långsiktiga konkurrensfördelar och stark ekonomi. På så sätt byggs kundernas portföljer upp i Investerums diskretionära förvaltningstjänst Basic.

Långsiktighet

Långsiktighet är det primära i vår förvaltningsmodell. En del andra aktörer arbetar med att försöka förutsäga aktiemarknadens kortsiktiga svängningar. Om man anser att det är en viktig faktor är våra förvaltningstjänster förmodligen inte det rätta valet. Periodvis kommer vår förvaltning med all säkerhet att ligga under våra jämförelseindex. Därför menar vi att man alltid bör analysera resultatet utifrån ett längre tidsperspektiv. Vi kan inte garantera ett visst resultat för våra kunder men vår ambition är att:

  • Våra investeringar ska väljas utifrån det inbyggda värdet, inte popularitet.
  • Vi kommer att göra vad vi kan för att minimera riskerna genom att ha en stor säkerhetsmarginal och diversifiering i våra förvaltningsportföljer.
  • Att alltid följa reglerna i vår förvaltningsstrategi.

Risker

Investerum Basic Modellportfölj kan innehålla både likvida medel och aktier och sammansättningen kan variera. Modellportföljen innehåller ett begränsat antal aktier, i några få valutor & länder, till skillnad mot några av de nedan nämnda jämförelseindexen, som kan innehålla ett stort antal aktier i en viss region (S&P 500), eller enbart likvida medel (KFX). Portföljen ska ej heller förväxlas med t.ex. vår fond Investerum Basic Value, utan förvaltningen kan mer likställas med ett investmentbolag. Avkastning och risk i modellportföljen påverkas också genom individuella val som t.ex. om man sparar löpande eller investerat genom en engångsinsättning, valutakurser, vid vilken tid man inleder sparandet och hur långsiktig man är. Investerum Basic Modellportfölj har klassats som medelrisk på Investerums riskbarometer. Riskbarometern har en nio-gradig skala, till skillnad från de flesta fonder som har en skala från 1-7. Uttryckt som årlig standardavvikelse ligger risknivån vanligtvis kring 12-14.

Mer information om våra förvaltningsprinciper och risker:
Broschyr - Owner's Manual
Faktadokument- riskbarometer
Förköpsinformation

Tailored

För dig med specifika önskemål tillhandahåller vi tjänsten Tailored. Här är portföljens struktur skräddarsydd efter dina unika förutsättningar, mål och behov.


Aktuell värdeutveckling

Alla har olika metoder för bedömning och jämförelse. Investerum vill hjälpa dig att finna en relevant sådan metod baserad på ditt unika personliga mål för investeringen. Nedan finns flera förslag på möjliga bedömningsgrunder som kanske kan passa just dig.

OBS: Värdeutvecklingen visar bruttoavkastningen före skatter och avgifter.

iDea iDea iDea iDea

Kedjad periodavkastning 2008-12-31 - 2021-09-20

Kedjad periodavkastning 2008-12-31 - 2021-09-20

  • Basic modellportfölj: 444%
  • OMX S30: 251%

Kedjad periodavkastning 2008-12-31 - 2021-09-20

  • Basic modellportfölj: 444%
  • S&P 500: 445%

Kedjad periodavkastning 2008-12-31 - 2021-09-20

  • Basic modellportfölj: 444
  • KFX: 0%

Disclaimer

Det är inte säkert att just ditt mål för investeringen sammanfaller med något av de jämförelseindex som återfinns i graferna. Investerum ger endast individuell rådgivning i samband med diskretionär förvaltning. Vi rekommenderar dig att alltid tala med en rådgivare då ovan inte är att se som ett råd.

Broschyrer & fakta

Broschyr - förvaltningstjänster
Broschyr - värdepappersförvar
Broschyr - tilläggstjänster
Avkastning - BMP jämfört med HFRI

 Exempel på större innehav i Basic:

Officiella webbplatser   Finansiell information (externa länkar)
       
  Yahoo Finance Morningstar
       
 

Yahoo Finance

Morningstar
       
  Yahoo Finance Morningstar
       
  Yahoo Finance Morningstar