Investerum Basic Value

Investerum Basic Value är en fond som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Varianter av investerings-strategin har tillämpats av några av världens mest välkända och framgångsrika investerare, som Warren Buffett, Benjamin Graham och Peter Lynch. Strategin går ut på att identifiera och investera i fantastiska bolag som har långsiktiga konkurrensfördelar och stark ekonomi. Vi erbjuder fonden i samarbete med ISEC Services AB.

Läs mer

Investerum Global Growth

I samarbete med Danske Bank i Luxemburg kan vi erbjuda Global Growth Fund. Danske Bank är den största banken i Danmark och en av de största finansiella institutionerna i Norden. Från årsskiftet 2013 uppgick de totala tillgångarna till 3227 miljarder DKK. Bankens kapitalförvaltningsbolag, Danske Capital, har kunder i både Skandinavien och resten av världen.

Läs mer