Investerum Basic Value

Investerum Basic Value är en fond som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Varianter av investerings-strategin har tillämpats av några av världens mest välkända och framgångsrika investerare, som Warren Buffett, Benjamin Graham och Peter Lynch. Strategin går ut på att identifiera och investera i fantastiska bolag som har långsiktiga konkurrensfördelar och stark ekonomi.

Läs mer

Investerum Global Value

Investerum Global Value Fund investerar i andelar i kollektiva investeringar i syfte att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital. Fonden är inte bunden vid något specifikt geografiskt område eller bransch och följer inte något officiellt index. Fonden har därför möjlighet att investera i den bransch och marknad med bästa förutsättningar för tillfället. Fondens investeringar görs ur ett långsiktigt perspektiv.

Läs mer