Fonder

 

Investerum Basic Value

Investerum Basic Value är en fond som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Varianter av investerings-strategin har tillämpats av några av världens mest välkända och framgångsrika investerare, som Warren Buffett, Benjamin Graham och Peter Lynch. Strategin går ut på att identifiera och investera i fantastiska bolag som har långsiktiga konkurrensfördelar och stark ekonomi. Vi erbjuder fonden i samarbete med ISEC Services AB.

Köp fondandelar nu 

Fondfakta:

Fakta & Fonddokument

Externa resurser

Marknadsdata via Bloomberg

Marknadsdata via Dagens Industri

Marknadsdata via aktiespararna

 


Investerum Global Growth Fund

I samarbete med Danske Bank i Luxemburg kan vi erbjuda Global Growth Fund. Danske Bank är den största banken i Danmark och en av de största finansiella institutionerna i Norden. Från årsskiftet 2013 uppgick de totala tillgångarna till 3227 miljarder DKK. Bankens kapitalförvaltningsbolag, Danske Capital, har kunder i både Skandinavien och resten av världen. Från årsskiftet 2013 förvaltade Danske Capital 727 miljarder DKK, vilket gör bolaget till en av de viktiga aktörerna inom kapitalförvaltning i Europa och en av de största i Skandinavien.

Fonden ger tillgång till en aktiv fondförvaltning och tillgång till fonder från de främsta fondförvaltarna. En stor fördel med fond-i-fondlösningen är att omplaceringar inom fonden ej utlöser reavinstbeskattning.

Fonden investerar i andra fonder runt om i världen. Portföljen följer inte något officiellt index och är inte bunden vid något specifikt geografiskt område eller bransch. Detta ger möjlighet att investera i den bransch och marknad som ger bäst avkastning för tillfället. Fondens investeringar görs i ett långsiktigt perspektiv.

 

 

Fondfakta:

För att ladda ned prospectus, faktablad, KIID och rapporter för Global Growth Fund klicka här (extern länk)

Externa resurser

Marknadsdata via Morningstar