Försäkring

Ett sparande via en kapitalförsäkring eller en pensionsförsäkring kan innebära flera fördelar. Med en kapitalförsäkring betalar du ingen kapitalvinstskatt utan sparandet beskattas med en årlig avkastningsskatt på innehavet.

Läs mer

Depå

Hos Investerum kan du öppna en egen depå och samla placeringarna på ett ställe. Den här tjänsten är öppen för både företagare och privatpersoner. En  av fördelarna med en depå är att du får överblick över dina placeringar

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto passar dig som vill spara i aktier och/ eller fonder och förena ditt sparande med enkel administration. Du behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen.

Läs mer