GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning som träder i kraft i maj 2018 som innebär nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter. Den nya lagen innebär ökade krav på informationssäkerhet, dokumentation och processer.

Vi har gjort omfattande analyser för att säkerställa att erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits inför att den nya förordningen träder i kraft. Investerum behandlar personuppgifter som vi erhåller från våra kunder för att kunna fullfölja avtalen med kunderna. Vad gäller lagring av kunders personuppgifter så sparas dessa endast så länge de behövs för att kunna fullfölja avtalet med, eller så länge Investerum har en laglig skyldighet att spara uppgifterna.

Investerum anlitar externa IT-leverantörer och samarbetspartners för att utföra uppgifter för Investerums räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med backoffice-arbete. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att leverantörerna får tillgång till personuppgifter som Investerum behandlar. Bolag som hanterar personuppgifter för Investerums räkning får alltid ingå avtal med Investerum för att vi ska kunna säkerställa en laglig överföring och en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra personuppgiftsbiträden.

Har du ytterligare frågor om Investerums GDPR-policy går det bra att kontakta oss på telefon 08-522 984 00 eller info@investerum.se.