Historik

Investerumgruppens historia

Investerumgruppens historia sträcker sig tillbaka till 1987 då en av bolagets delägare startade sin verksamhet, där försäkringsförmedling och finansiell rådgivning var huvudsaklig inriktning.

Nästa år att lägga till i historien var 1995 då ytterligare en av delägarna startade verksamhet inom försäkringsförmedling. Efter ett antal år med gemensamma framgångar via samarbete, beslutade dåvarande ägare att starta gemensamt bolag år 2002. Efter en framgångsrik rörelse inom försäkringsförmedling och finansiella tjänster sedan start, beslutades att utveckla verksamheten till att även bedriva värdepappersrörelse, vilket Finansinspektionen godkände i oktober 2007. 

Investerumgruppen består av ett flertal bolag med huvudsaklig inriktning på de två rörelsedrivande verksamheterna. Investerum Pension KB som har huvudsaklig inriktning på försäkringsförmedling och Investerum AB med huvudsaklig inriktning på förvaltning. 

Investerum Pension KB är registrerad försäkringsförmedlare under Finansinspektionens tillsyn och Investerum AB som är registrerat värdepappersbolag och försäkringsförmedlare under Finansinspektionens tillsyn.

Som kund hos Investerum har du den statliga insättningsgarantin samt investerarskydd. Investerum har även ansvarsförsäkring kopplad till förmögenhetsskada vid finansiell rådgivning.

Att bedriva värdepappersrörelse med huvudsaklig inriktning på kapitalförvaltning, kräver stort kunnande, mycket tålamod och en stor ekonomisk investering. Investerum har sedan 2007 byggt en plattform och lagt mycket resurser för att genomföra en ordentlig satsning med vår framgångsrika förvaltning Basic i spetsen.

Under hösten 2011 ägde en förändring rum mellan ägarna i Investerumgruppens ägarbolag, Investerum Holdning AB. Nuvarande ägare är Joakim Huth, Orvar Pantzar, Krister Huth, Ulf Mossegård. 2016 blev även det privatägda bolaget Orvaus AB delägare genom en riktad emission.

Med denna bakgrund är Investerum idag ett helt annat bolag än det var för några år sedan och framtiden ser mycket spännande ut.