Investerum Basic Value

Välkommen hit! Ditt intresse gläder oss. Det är både roligt och viktigt att spara. Klicka på någon av loggorna nedan för att komma vidare till respektive institut där du kan ta del av information om fonden samt köpa och sälja fondandelar.

Riskinformation

Värdet på fondandelar kan både falla och stiga varför det inte är säkert att en eventuell investerare får tillbaka det belopp som ursprungligen har investerats. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.