Joakim Huth - Ordförande

Joakim har ca 26 års erfarenhet från finansbranschen. Han är diplomerad investeringsrådgivare och är Swedsec-licensierad. Han är ägare och delägare i ett flertal bolag och är bland annat en av grundarna & partner i Investerum-koncernen. Joakim är styrelseordförande i Investerum Holding AB och sitter som ledamot i Investerum Asset Management. Han är ordförande i Investerums Investeringkommitté. Han sitter med i Danske Capitals Advisory Board för DB Global Growth Fund och DB European fund

     
 

Lars Evander - Ledamot

Lars Evander har 40-årig erfarenhet från internationell bank- och finansverksamhet, först under mer än 20 år inom Handelsbanken, där han startade bankens verksamhet i England och slutade som ansvarig för Handelsbankgruppens investment banking och kapitalförvaltning. Under de senaste 20 åren har Lars haft en lång rad uppdrag som styrelseledamot och rådgivare såväl i Sverige som i England inom finans-, hälsovård- och IT sektorerna bland företag som Posten/Postgirot, Stadshypotek, Nuffield Health, West London Mental Health, ABB Treasury, Industrifonden mm. Lars är sedan mer än 35 år bosatt i London där han även är verksam inom privatinvesteringar.

     
 

Max Heger - Ledamot

Max har över 15 års erfarenhet av arbete i finansbranschen. Dels från bank- och fondbolag men även ur ett perspektiv som entreprenör där han i uppstarts- och etableringsfasen arbetade som CFO för såväl GodEl som den internationellt marknadsledande mobila betaltjänstkoncernen iZettle. Utöver att ha jobbat på investmentbanken SEB Enskilda Securities och den noterade svenska industrikoncernen Sapa har Max även varit med och grundat, och som VD ansvarat för fondbolaget GodFond. Max är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar med investeringar och kapitalförvaltning.

     
 

Roland Dahlman - Kapitalförvaltare

Roland Dahlman är kapitalförvaltare och har ca 22 års erfarenhet från både derivat- och aktiemarknaden samt den internationella finansmarknaden. Han har tidigare varit anställd på Erik Penser Bankaktiebolag där han bl.a. arbetade med institutionellt mäkleri.