<

Energi


Inom Basicförvaltningen letar vi efter stabila energiföretag med långsiktiga konkurrensfördelar.

Exempel på innehav inom informationsteknologi

För närvarande har vi inga företag inom energi i portföljen.