Investerum Basic Value

Investerum Basic Value är en fond som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Varianter av investerings-strategin har tillämpats av några av världens mest välkända och framgångsrika investerare, som Warren Buffett, Benjamin Graham och Peter Lynch. Strategin går ut på att identifiera och investera i fantastiska bolag som har långsiktiga konkurrensfördelar och stark ekonomi. Vi erbjuder fonden i samarbete med ISEC Services AB.

Ny kund - så köper du fondandelar

Här hittar du de blanketter som behövs för att köpa Investerum Basic Value. Innan du kan handla vår fond behöver du fylla i en fondanmälan. Nedan ser du hur du går tillväga

1. Läs om vår fond

Innan du tecknar dig för att köpa vår fond ber vi dig ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr

2. Fyll i blanketten Fondanmälan Investerum Basic Value

Ladda ned den interaktiva blankettfilen, öppna den med med Adobe Reader och fyll i den första sidan (grunddata, t.ex. namn, adress, telefon etc. fylls i med automatik på följande blanketter). Skriv sedan ut dokumenten.

I blankettfilen finner du följande: 

Sid 1: Fondanmälan - Undertecknas av dig.
Sid 2: Depå – Kontoavtal - Undertecknas endast om du inte redan är depåkund hos oss. Om du representerar en juridisk person fyll även i LoB-blanketten.
Sid 3: Investeringssparkonto - Undertecknas om du önskar ett Investeringssparkonto kopplat till din depå.
Sid 4: Kundidentifiering - Kopiera in ID-handling enligt instruktionen och be annan person vidimera ditt ID.
Sid 5: Autogiroanmälan - Undertecknas om du valt att spara månadsvis, glöm inte att ange summan du vill spara.

3. Skicka in dokumenten

Dokumenten skickas tillsammans med övriga undertecknade handlingar till följande adress:

Investerum AB
Svarspost 20533217
110 05 Stockholm 

Du behöver inte betala porto. Skriv istället "FRISVAR" i övre högra hörnet av kuvertet.

4. Köp av fonden

Observera att vi inte kan genomföra andelsköp innan vi mottagit och registrerat en komplett ifylld och undertecknad anmälan. Vid godkända handlingar får du ett brev tillbaka med ditt depåid samt en beskrivning av hur du genomför manuella insättningar.

Köp fonden via Nordnet eller Avanza

Du kan nu även enkelt köpa Investerum Basic Value via nedanstående länkar.

Köp via Nordnet

Köp via Avanza