Kapitalförsäkring & Pensionsförsäkring

 

 

Depåförsäkring – Kapitalförsäkring är tillgänglig för både företag och privatpersoner. Du väljer själv om du vill fylla din depå med aktier och andra värdepapper. Du betalar ingen kapitalvinstskatt utan sparandet beskattas med en årlig avkastningsskatt på innehavet. Deklaration av en kapitalförsäkring är enkel och innehåller endast det underliggande värdet på försäkringen. Depåförsäkring är en fri sparform, där du kan göra dina val utifrån din beskattningssituation och du kan själv utse förmånstagare.

Depåförsäkring – Pensionsförsäkring baseras på ett pensionssparande i aktier och andra värdepapper. Inom ramen för pensionsförsäkringen kan du spara i olika värdepapper med skattesubvention. Sparandet lämpar sig exempelvis för flytt av befintligt pensionskapital, för pensionsavsättningar enligt kompletteringsregeln samt för dig som har höga löpande pensionspremier. Depåförsäkring är en fri sparform, där du exempelvis själv kan välja förmånstagare för ditt sparande. Vi erbjuder även våra tjänster till kunder som har ett befintligt, privat pensionssparande som de vill ha hjälp att förvalta

Broschyrer/Fakta

Broschyr - Värdepappersförvar
Broschyr - Depåförsäkring/kapitalförsäkring genom Danica Pension
Broschyr - Depåförsäkring/pension genom Danica Pension