Klagomålshantering

Om Du som kund inte är nöjd med de tjänster och produkter som tillhandahållits av Bolagen ska Du i första hand vända Dig till Din investeringsrådgivare eller försäkringsförmedlare. Ibland kan klagomål uppstå vid misstag i hanteringen vilket Bolagen givetvis vill försöka lösa på bästa sätt. Om Du fortfarande är missnöjd efter kontakt med aktuell rådgivare eller försäkringsförmedlare ska Du kontakta klagomålsansvarig person.

Skriftliga klagomål ska framföras till
Investerum AB
Klagomålsansvarig, Gunnar Åkerman
Humlegårdsgatan 20, 1tr
114 46 STOCKHOLM
Telefon: 08-522 98 400

För mer information, se: Klagomålshantering (PDF)