Kontrollfunktioner


Revisor

Nilla Rocknö | Auktoriserad revisor

Nilla Rocknö är auktoriserad revisor vid Grant Thorntons kontor i Stockholm. Hon har börjat på Grant Thornton i augusti 2015. Nilla har lång erfarenhet inom revision av finansiella företag.

Erfarenhet

Nilla arbetade under perioden 1987 till augusti 2015 som revisor på Ernst & Young i Stockholm. Nilla har arbetat framförallt med finansiella företag men även med andra typer av bolag och noterade bolag under sin period på Ernst & Young. Genom sitt arbete med noterade och finansiella bolag är Nilla väl insatt i IFRS regelverk och andra frågor avseende finansiella rapporteringar.

Branscherfarenhet

Nilla har stor erfarenhet av revision av finansiella bolag såsom fonder, försäkringsbolag, värdepappersbolag, banker och kreditmarknadsbolag samt treasury avdelningar på större bolag.

Ett urval av företag som Nilla har arbetat med är: AMF, AMF Fonder, Alecta, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, AP7, Erik Penser bankaktiebolag, Enter Fonder, Gustavia Fonder, Mertzig Asset Management, Svensk Kraftmäkling, If Skadeförsäkring, Garantum, Nobelstiftelsen, LRF Media, Pensionsmyndigheten, Lantmännen Finans, Kinnevik, Transcom, Avanza.

Yrkeskompetens och medlemskap

Nilla är medlem i FAR -branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Kontakt

Grant Thornton
adress | Box 7623 | 103 94 Stockholm |
Tel (direkt) +46 (0)8 563 073 61 | Tel (kontor) +46 (0)8 563 070 00 
Fax +46 (0)8 563 070 03
Epost nilla.rockno@se.gt.com | Webb www.grantthornton.se


Internrevisor

Änglarum Finanskonsult

Susanne Grenz

Änglarum finanskonsult
adress | Änglarum finanskonsult 276 36 Borrby | 
Tel +46-70-992 77 18 | 
Epost suzanne@anglarum.se | Webb www.anglarum.se

Styrelseuppdrag

Hans: Asia Growth Capital Management AB, Erik Penser Bankaktiebolag samt Sparbanken Syd. 
Suzanne: Aktieinvest, Strandberg & Partners Kapitalförvaltning AB samt Österlens Ridklubb.


Ansvarig för funktionen för Regelefterlevnad / Compliance

Ann-Sophie Hesser
Advokat/Attorney at Law

Apriori Advokatbyrå
Nybrogatan 7
114 34 Stockholm
+46 70 219 22 96
Ann-Sophie@apriorilaw.se
www.apriorilaw.se


Riskansvarig

Anna Svedin

Financial Compliance Group 
Tel +46 76 649 11 54
Epost info@fcg.se | Webb www.fcg.se


Custody / Förvaringsinstitut

SEB

Tel +46-771 62 10 00 | 
Webb www.seb.se

 

DNB

Tel +46 8 473 41 00 
Webb www.dnb.se


Depåhantering

ISEC

Tel +46 8 509 31 300
Webb www.isec.com