Från och med 3 januari 2018 träder ett nytt värdepappersregelverk i kraft (MiFID2). Det innebär bl.a. att alla juridiska personer måste ha en global identifieringskod för att kunna handla med marknadsnoterade värdepapper. Denna kod kallas för Legal Entity Identifier (LEI). Exempel på juridisk person är aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och ideell förening. Enskild firma och enkelt bolag omfattas ej.

Observera att kravet även gäller dig som bara ska sälja av ett befintligt innehav. Kravet gäller dock inte handel med vanliga fonder.

De nya reglerna gäller hos samtliga marknadsaktörer som erbjuder handel med värdepapper, och är alltså inte specifikt för våra kunder. Syftet är att behöriga myndigheter, oavsett land, ska kunna spåra och identifiera vilka som lägger en order för att stärka skyddet för den som investerar i marknadsnoterade värdepapper.

Vad behöver jag som kund göra?
För att kunna handla med marknadsnoterade värdepapper från och med 3 januari behöver ditt företag registrera ett LEI-nummer. Har ditt företag redan ett LEI-nummer behöver du säkerställa att du registrerat det hos oss. Det tar ca 5-7 dagar att skaffa ett LEI-nummer, men kan ta längre tid vid en stor mängd ansökningar (årsskiftet 2017/18).

Hur skaffar jag ett LEI och vad kostar det?
Du kan ansöka om ett LEI-nummer hos till exempel NordLEI. Tänk på att registreringsavgiften och den årliga underhållsavgiften kan variera mellan olika utfärdare.

Vad händer om jag inte skaffar ett LEI?
Då kommer du inte att kunna handla med marknadsnoterade värdepapper efter den 3 januari 2018 (vanliga fonder går att handla utan LEI). Exempelvis kan du alltså inte köpa eller sälja aktier.

Ha följande uppgifter nära till hands när du ansöker:

  • företagets fullständiga namn
  • bolagsform (exempelvis aktiebolag eller handelsbolag)
  • företagets status (exempelvis aktivt eller vilande)
  • adress till företaget och eventuellt huvudkontor
  • land där företaget är registrerat
  • var företaget är registrerat (exempelvis hos Bolagsverket)
  • organisationsnummer

Behöver du hjälp, eller har frågor kring registreringen, tveka inte att kontakta oss. Så fort du erhållit din LEI-kod, vänligen ge den till din rådgivare på Investerum, eller skicka den till oss på info@investerum.se.

För mer information se Finansinspektionens hemsida.