Medarbetare

Ledning

Gunnar Åkerman - vd

Stockholm City - Huvudkontor

 

Krister Huth - Administrativ chef

Stockholm City - Huvudkontor

Anne-Christine Berglund - Ekonomichef

Stockholm City - Huvudkontor

Administration

 

Marianne Hanis - Administrative controller

Stockholm City - Huvudkontor

Annica Olby - Administration/personal

Stockholm City - Huvudkontor

Victor Setterlund - Administration/IT-ansvarig

Stockholm City - Huvudkontor

Gustaf Huth - Administration

Stockholm City - Huvudkontor

 

Kapitalförvaltning

 

Roland Dahlman - Kapitalförvaltare

Stockholm City - Huvudkontor

 

Investeringsrådgivare

 

Joakim Huth - Investeringsrådgivare

Stockholm Kista - Rådgivningskontor

Peter Bonerud - Investeringsrådgivare / Försäkringsförmedlare Anknutet ombud

Stockholm Kista - Rådgivningskontor

Jan Steninger - Investeringsrådgivare / Försäkringsförmedlare Anknutet ombud

Stockholm Kista - Rådgivningskontor

Stefan Ullman - Investeringsrådgivare / Försäkringsförmedlare Anknutet ombud

Uppsala - Rådgivningskontor

Mikael Forsberg - Investeringsrådgivare / Försäkringsförmedlare

Stockholm City - Huvudkontor

Adrian Lawson - Investeringsrådgivare / Försäkringsförmedlarassistent

Stockholm City - Huvudkontor

Carl Johan Kinberg - Investeringsrådgivare

Stockholm City - Huvudkontor

Magnus Danielsson - Investeringsrådgivare

Stockholm City - Huvudkontor

Daniel Margell - Investeringsrådgivare / Försäkringsförmedlare

Stockholm City - Huvudkontor

 

Rådgivarassistenter

 

Anette Bonerud - Rådgivarassistent

Stockholm Kista - Rådgivningskontor

Carl Gustafsson Frick - Rådgivarassistent

Stockholm City - Huvudkontor

 

Account Managers

 

Oskar Callin - Ansvarig Account Managers

Stockholm City - Huvudkontor

Gabriel Broth - Senior Account Manager

Stockholm City - Huvudkontor

Hans Ehliar - Account Manager

Stockholm City - Huvudkontor

Emma Pettersson - Account Manager

Stockholm City - Huvudkontor

Peär Karlström - Account Manager

Stockholm City - Huvudkontor

Björn Bjurling - Marknadsförare

Stockholm Kista - Rådgivningskontor