Mifid

Den 1 november 2007 fick vi nytt regelverk som gäller när Du som kund handlar med fondandelar, aktier eller andra finansiella instrument. Dessa regler finns i MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) och syftar bl.a. till att stärka skyddet för Dig som kund. Detta görs bl.a. genom att alla kunder skall placeras in i kundkategorier. Det finns tre olika kundkategoriseringar:

A. Denna kategori ger den högsta skyddsnivån för Dig som kund. Flertalet av våra kunder omfattas av denna kategori.

Enligt MiFID benämns denna kategori:
Icke professionell.


B. Denna kategori omfattas huvudsakligen av större företag, som förväntas ha sådan kompetens att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att fatta investeringsbeslut.

Enligt MiFID benämns denna kategori:
Professionell.

C. Denna kategori omfattar huvudsakligen företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet inom finansmarknaden.

Enligt MiFID benämns denna kategori:
Jämbördig motpart.


Du som kund kan begära att bli flyttad till en annan kategori än den som Du blivit placerad i. För att vi som värdepappersbolag skall acceptera Din begäran att bli flyttad till en kategori med lägre kundskydd måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Vill Du bli flyttad till en annan kundkategori är Du välkommen att kontakta oss.