Miljö

Investerum värnar om miljön och bedriver ett aktivt arbete med att löpande förbättra rutiner och hantering av allt som påverkar miljön.

Grönt hyresavtal

Senaste förbättringen i vårt miljöarbete är att Investerum tecknat ett ”grönt avtal” med hyresvärden (Diligentia) för kontoret på Humlegårdsgatan 20, Stockholm. Detta innebär att båda parterna förbinder sig att alltid verka för att gynna miljön i allt från återvinning av förbrukningsmaterial till rätt val av
material vid ombyggnationer av kontor.