Navigator

 

Navigator är en förvaltningstjänst för kunder i Zurich Financial Services. Investerum övervakar sparandet och väljer de fonder som vi anser har bäst förutsättning för värdetillväxt utifrån ett långsiktigt Value Investing perspektiv. Grundtanken är att förenkla våra kunders vardag. Omsättningshastigheten, eller antalet affärer är inte det primära i vår förvaltning utan vi fokuserar uteslutande på att äga rätt instrument till rätt pris.

Framtiden har, ur ett historiskt perspektiv, visat sig vara mycket svår att förutse. Samtidigt har världsläget börjat förändras oftare och fortare än någonsin förr. Navigator är en tjänst med målsättningen att det sparade kapitalet hela tiden skall vara investerat i de fonder som Investerum anser vara bäst för stunden. Saknas tiden? Saknas kunskapen? Saknas engagemanget? Navigator passar dig som i ditt långsiktiga löpande sparande vill ha någon som vakar över dina placeringar. Din tid är otroligt värdefull - ta vara på den.