Navigator

Navigator är en förvaltningstjänst för kunder i Zurich Financial Services. Investerum övervakar sparandet och väljer de fonder som vi anser har bäst förutsättning för värdetillväxt utifrån ett långsiktigt Value Investing perspektiv. Grundtanken är att förenkla våra kunders vardag. Omsättningshastigheten, eller antalet affärer är inte det primära i vår förvaltning utan vi fokuserar uteslutande på att äga rätt instrument till rätt pris.

Framtiden har, ur ett historiskt perspektiv, visat sig vara mycket svår att förutse. Samtidigt har världsläget börjat förändras oftare och fortare än någonsin förr. Navigator är en tjänst med målsättningen att det sparade kapitalet hela tiden skall vara investerat i de fonder som Investerum anser vara bäst för stunden. Saknas tiden? Saknas kunskapen? Saknas engagemanget? Navigator passar dig som i ditt långsiktiga löpande sparande vill ha någon som vakar över dina placeringar. Din tid är otroligt värdefull - ta vara på den.

För tjänsten utgår en fast årlig avgift på 1,5 % inklusive moms på förvaltat kapital och är avdragsgill för företagskunder.


Vårt erbjudande

 • Kvalificerad förvaltning/administration av ditt sparande hos Zurich International
 • Omvärldsbevakning & analys
 • Tillgång till ett urval av de främsta internationella fondförvaltarna
 • Fondbyten
 • Halvårsvisa portföljrapporter
 • Kvartalsvisa marknadskommentarer
 • Kvartalsvisa nyheter inom skatterätt
 • Kvartalsvisa nyheter inom familjerätt
 • Tillgång till Investerums nätverk av experter inom beskattning och juridik.
 • Investerum övervakar sparandet och väljer de fonder som vi anser har bäst förutsättning för värdetillväxt utifrån ett långsiktigt Value Investingperspektiv. Omsättningshastigheten, eller antalet affärer är inte det primära i vår förvaltning utan vi fokuserar uteslutande på att äga rätt instrument till rätt pris.
 • Avdragsgillt för företag
 • Tjänsten riskklassificeras som medelhög.

Långsiktighet och löpande sparande

På Investerum anser vi att långsiktighet är avkastningshöjande. Omsättningshastigheten, eller antalet affärer är inte det primära i vår förvaltning utan vi fokuserar uteslutande på att äga rätt instrument till rätt pris.

Vi rekommenderar även våra kunder att spara löpande. Den som sparar på lång sikt har nämligen den urstarka ränta på räntaeffekten som sin bundsförvant. Metoden att spara löpande leder till att riskerna sprids genom att hela tiden köpa andelar, till exempel varje månad. Det gör att risken att köpa till fel pris eller vid fel tidpunkt minskar.

Noggrannhet

Ju mer kunskap och förberedelser desto lägre risk. Vi ser ett ytterst noggrant analysarbete som en nödvändighet för att kunna fatta kloka investeringsbeslut.

Sunt förnuft

Att spara pengar för framtiden är klokt. Med löpande sparande som metod köps fler andelar för samma pengar när de ofrånkomliga nedgångarna på marknaderna sker.

Strategi
Navigator har en långsiktig placeringshorisont där innehaven är sammansatta utifrån en makrostrategi som bygger på fundamentalt orienterad analys.

Relaterad information

Kapitalförvaltning kostar
Läs mer om vårt analysarbete och Value Investing
Läs mer om att spara framgångsrikt.
Läs mer om fördelarna med löpande insättningar