Investerum Basic Value kommer inte längre erbjudas inom Pensionsmyndighetens fondutbud

Riksdagen har beslutat om 29 punkter som måste vara uppfyllda för samtliga fonder som erbjuds inom Pensionsmyndigheten (tidigare PPM) från och med det gångna årsskiftet. Av de 29 punkterna uppfyller Investerum Basic Value 28. Vad som inte uppfylls är kravet att fonden måste innehålla över 500 miljoner som är placerade utanför PPM.

Alla som valt Investerum Basic Value i sitt konto hos Pensionsmyndigheten kommer få brev från dem med vidare instruktioner om hur andelarna kommer säljas och omplaceras.

Avskiljningen av andelarna i Pensionsmyndigheten kommer inte påverka fondandelarna utanför PPM. Ni som innehar andelar i Investerum Basic Value utanför PPM kommer alltså inte påverkas. Ni kan vara förvissade om att vi kommer fortsätta förvalta fonden i enlighet med Investerums framgångsrika value investingstrategi.

Har du några frågor, tveka inte om att kontakta din rådgivare.

Det är naturligtvis tråkigt när en bra fond tas bort ur ett utbud. Vi anser att storlekskriteriet slår fel då storlek och kvalitet är två olika saker. Vi har för avsikt att återanmäla oss till PPM i samband med att vi uppnår storleksmålet om 500 Miljoner.

Se denna länk för samtliga fonder som inte förnyar sin ansökan till Pensionsmyndighetens fondplattform.