MED ANLEDNING AV COVID-19

Våra kunders, kollegors och sammarbetsapartners hälsa är av största betydelse för oss. Mot bakgrund av den senaste tidens händelseutveckling har vi därför vidtagit försiktighetsåtgärder i syfte att säkra medarbetarnas hälsa och säkra vår verksamhet. Vi har sedan i måndags delat upp oss varav den ena halvan arbetar hemifrån. Fysiska möten med kunder skall begränsas och grundregeln är för närvarande att rådgivning sker över telefon. Alla möten med samarbetspartners sker över distans. Även interna möten skall ske med försiktighet. De som befinner sig på kontoret tillämpar förhöjd handhygien och ”social distansering”. Vi arbetar för närvarande helt utan störningar och fortsätter förvalta förtroendet att ta hand om era placeringar. Vi finns alltid tillgängliga per telefon och mail.

Vi bevakar utvecklingen nära och den turbulenta tiden på marknaderna ger goda möjligheter för oss aktiva förvaltare. Det kommer finnas utmärkta tillfällen att köpa fina bolag och bygga långsiktig avkastning.

Vi önskar och hoppas att ni och era närstående håller er friska och mår bra.