Styrelse

 

Krister Huth - Styrelseordförande

Krister Huth är en av grundarna till Investerum-gruppen. Tidigare var han verksam som vd. Krister har över 20 års erfarenhet från försäkrings och finansbranschen inom olika operativa befattningar samt styrelsearbete. Krister är utbildad marknadsekonom från IHM Business School och innehar även SwedSec-licens. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl. a Investerum Holding AB.

Krister verkar även som Senior Advisor till ledningen.

     
 

Sten Olofsson - Ledamot (Oberoende)

Sten har en bakgrund som revisor. Hans revisorsuppdrag har omfattat såväl finansiella bolag (försäkringsbolag, banker och värdepappersbolag), noterade bolag, statligt ägda företag och familjeföretag. Genom sitt arbete med finansiella och börsnoterade bolag är Sten väl insatt i IFRS/LAS regelverk och övriga frågor avseende den finansiella rapporteringen. Några exempel på uppdrag där Sten varit revisor: Carnegie Asset Management Sverige AB, Naventi Fonder AB, Sparbanken Gotland och Länsförsäkringar.

     
 

Margareta Lindahl - Ledamot (Oberoende)

Margareta Lindahl har lång erfarenhet av bank- och finansbranschen. Hon är för närvarande ordförande för Northmill Bank AB och bedriver även konsultverksamhet och styrelseutbildningar inom den finansiella sektorn. Hon har dessförinnan haft en karriär inom Landshypotek Bank AB, Transcendent Group Sverige AB samt Finansinspektionen.

     
 

Gunnar Åkerman - Suppleant

Gunnar har (mer än 18 års) lång och gedigen erfarenhet från Bank, Försäkring och Private Banking. Han var tidigare verksam inom Carnegie Investment Bank som ansvarig för Carnegie Pension & Försäkring. Innan dess arbetade Gunnar inom HQ-koncernen där han var med och startade HQ Pension och byggde upp och satte grunden för det som idag är United Securities. Han var även samtidigt ansvarig för Finansiell planering på HQ Bank. Gunnar innehar både Swedsec samt InsureSec licens.

     
 

Joakim Huth - Styrelseordförande

Joakim har ca 28 års erfarenhet från finansbranschen. Han är bland annat diplomerad investeringsrådgivare och är Swedsec licensierad. Han är ägare och delägare i ett flertal bolag och är bland annat en av grundarna&partner i Investerum-koncernen. Joakim är styrelseordförande i Investerum Holding AB och sitter som ledamot i Investerum Asset Management. Han är ordförande i Investerums Investeringkommité. Han satt med i Danske Capitals Advisory Board mellan 2005 till 2019.

     
 

Charlotte Pantzar Huth - Ledamot

Charlotte har en bakgrund inom försäljning, media och marknadskommunikation samt erfarenhet av förmögenhetsförvaltning. Utöver detta har Charlotte bl. a en MBA examen på SBS, Stockholms Universitet. Hon är storägare och styrelseledamot i NGS Group (publ) noterat på Nasdaq. Charlotte har även arbetat som marknadsansvarig inom NGS under en 10-års period och sitter som ledamot i NGS Groups övriga dotterbolags styrelser. Charlotte är även dedikerad för hållbarhetsfrågor inom NGS Group.

 

Krister Huth - Ledamot

Krister Huth är en av grundarna till Investerum-gruppen. Tidigare var han verksam som vd. Krister har över 20 års erfarenhet från försäkrings och finansbranschen inom olika operativa befattningar samt styrelsearbete. Krister är utbildad marknadsekonom från IHM Business School och innehar även SwedSec-licens. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl. a Investerum AB.

     
 

Richard Pantzar - Ledamot

Richard Pantzar är VD för Orvaus AB, som är huvudägare i OEM International AB, och som bedriver investeringsverksamhet på bland annat den svenska fastighetsmarknaden. Han har en masters-examen i Business Administration från Lynn University i Florida. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl.a. Centrumfastigheter i Norrtälje AB (ledamot).

     
 

Sten Olofsson - Suppleant (Oberoende)

Sten har en bakgrund som revisor. Hans revisorsuppdrag har omfattat såväl finansiella bolag (försäkringsbolag, banker och värdepappersbolag), noterade bolag, statligt ägda företag och familjeföretag. Genom sitt arbete med finansiella och börsnoterade bolag är Sten väl insatt i IFRS/LAS regelverk och övriga frågor avseende den finansiella rapporteringen. Några exempel på uppdrag där Sten varit revisor: Carnegie Asset Management Sverige AB, Naventi Fonder AB, Sparbanken Gotland och Länsförsäkringar.


 

Investeringskommitté

 

Joakim Huth - Ordförande

Joakim har ca 28 års erfarenhet från finansbranschen. Han är diplomerad investeringsrådgivare och är Swedsec-licensierad. Han är ägare och delägare i ett flertal bolag och är bland annat en av grundarna & partner i Investerum-koncernen. Joakim är styrelseordförande i Investerum Holding AB och sitter som ledamot i Investerum Asset Management. Han är ordförande i Investerums Investeringkommitté. Han sitter med i Danske Capitals Advisory Board för DB Global Growth Fund och DB European fund

     
 

Lars Evander - Ledamot

Lars Evander har 40-årig erfarenhet från internationell bank- och finansverksamhet, först under mer än 20 år inom Handelsbanken, där han startade bankens verksamhet i England och slutade som ansvarig för Handelsbankgruppens investment banking och kapitalförvaltning. Under de senaste 20 åren har Lars haft en lång rad uppdrag som styrelseledamot och rådgivare såväl i Sverige som i England inom finans-, hälsovård- och IT sektorerna bland företag som Posten/Postgirot, Stadshypotek, Nuffield Health, West London Mental Health, ABB Treasury, Industrifonden mm. Lars är sedan mer än 35 år bosatt i London där han även är verksam inom privatinvesteringar.

     
 

Max Heger - Ledamot

Max har över 15 års erfarenhet av arbete i finansbranschen. Dels från bank- och fondbolag men även ur ett perspektiv som entreprenör där han i uppstarts- och etableringsfasen arbetade som CFO för såväl GodEl som den internationellt marknadsledande mobila betaltjänstkoncernen iZettle. Utöver att ha jobbat på investmentbanken SEB Enskilda Securities och den noterade svenska industrikoncernen Sapa har Max även varit med och grundat, och som VD ansvarat för fondbolaget GodFond. Max är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar med investeringar och kapitalförvaltning.

     
 

Roland Dahlman - Kapitalförvaltare

Roland Dahlman är kapitalförvaltare och har lång erfarenhet från både derivat- och aktiemarknaden samt den internationella finansmarknaden. Han kommer närmast från Erik Penser Bankaktiebolag där han bl.a. arbetade med institutionellt mäkleri.


 

Medarbetare

Ledning

Gunnar Åkerman - vd

08-522 98 403

 

Anne-Christine Berglund - Ekonomichef

08-522 98 402

Administration

 

Marianne Hanis - Administrative controller

08-522 98 424

Victor Setterlund - IT-ansvarig (via externt konsultuppdrag)

08-522 98 426

Gustaf Huth - Administration

08-522 98 455

Aida Baneshi - Internal Compliance & Risk Manager

08-522 98 401

Carl Gustafsson Frick - Administration

08-522 98 456

 

Kapitalförvaltning

 

Roland Dahlman - Kapitalförvaltare

dahlman@investerum.se

 

Investeringsrådgivare

 

Joakim Huth - Investeringsrådgivare

0707-508 091

Peter Bonerud - Investeringsrådgivare / Försäkringsförmedlare

08-632 51 13

Jan Steninger - Investeringsrådgivare / Försäkringsförmedlare

08-632 51 11

Mikael Forsberg - Investeringsrådgivare / Försäkringsförmedlare

08-522 98 453

Carl Johan Kinberg - Investeringsrådgivare

08-522 98 408

Magnus Danielsson - Investeringsrådgivare

08-522 98 411

Jonas Risberg - Investeringsrådgivare

08-522 98 425

 

Rådgivarassistenter

 

Anette Bonerud - Rådgivarassistent

08-632 51 18

 

Account Managers

 

Lucas Ekedahl- Account Manager

08-522 98 404

Björn Bjurling - Marknadsförare

073-646 50 08

 


 

Kontrollfunktioner

Revisor

Nilla Rocknö | Auktoriserad revisor

Nilla Rocknö är auktoriserad revisor vid Grant Thorntons kontor i Stockholm. Hon har börjat på Grant Thornton i augusti 2015. Nilla har lång erfarenhet inom revision av finansiella företag.

Erfarenhet

Nilla arbetade under perioden 1987 till augusti 2015 som revisor på Ernst & Young i Stockholm. Nilla har arbetat framförallt med finansiella företag men även med andra typer av bolag och noterade bolag under sin period på Ernst & Young. Genom sitt arbete med noterade och finansiella bolag är Nilla väl insatt i IFRS regelverk och andra frågor avseende finansiella rapporteringar.

Branscherfarenhet

Nilla har stor erfarenhet av revision av finansiella bolag såsom fonder, försäkringsbolag, värdepappersbolag, banker och kreditmarknadsbolag samt treasury avdelningar på större bolag.

Ett urval av företag som Nilla har arbetat med är: AMF, AMF Fonder, Alecta, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, AP7, Erik Penser bankaktiebolag, Enter Fonder, Gustavia Fonder, Mertzig Asset Management, Svensk Kraftmäkling, If Skadeförsäkring, Garantum, Nobelstiftelsen, LRF Media, Pensionsmyndigheten, Lantmännen Finans, Kinnevik, Transcom, Avanza.

Yrkeskompetens och medlemskap

Nilla är medlem i FAR -branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Kontakt

Grant Thornton
adress | Box 7623 | 103 94 Stockholm |
Tel (direkt) +46 (0)8 563 073 61 | Tel (kontor) +46 (0)8 563 070 00 
Fax +46 (0)8 563 070 03
Epost nilla.rockno@se.gt.com | Webb www.grantthornton.se


Internrevisor

Änglarum Finanskonsult

Susanne Grenz

Änglarum finanskonsult
adress | Änglarum finanskonsult 276 36 Borrby | 
Tel +46 709-92 77 18 | 
Epost info@anglarum.se | Webb www.anglarum.se

Styrelseuppdrag

Hans: Asia Growth Capital Management AB, Erik Penser Bankaktiebolag samt Sparbanken Syd. 
Suzanne: Aktieinvest, Strandberg & Partners Kapitalförvaltning AB samt Österlens Ridklubb.


Ansvarig för funktionen för Regelefterlevnad / Compliance

Ann-Sophie Hesser
Advokat/Attorney at Law

Apriori Advokatbyrå
Nybrogatan 7
114 34 Stockholm
+46 70 219 22 96
Ann-Sophie@apriorilaw.se
www.apriorilaw.se


Riskansvarig

Anna Svedin

Financial Compliance Group 
Tel +46 76 649 11 54 
Epost info@fcg.se | Webb www.fcg.se


Custody / Förvaringsinstitut

SEB

Tel +46-771 62 10 00 | 
Webb www.seb.se

 

DNB

Tel +46 8 473 41 00 
Webb www.dnb.se


Depåhantering

ISEC

Tel +46 8 509 31 300
Webb www.isec.com

 


 

Samarbetspartners