<

Pensionsutredning


Många tycker att pensionssparande är komplicerat och upplever att de inte har har någon egentlig överblick. Några vanliga frågor är:

 • Hur mycket får man i pension när man slutar arbeta?
 • Hur mycket ska man spara och i vilka försäkringar?
 • Vad finns det för möjligheter att få en bättre avkastning?
 • Kan man flytta sitt sparande?
 • Vad sker vid utmätning/konkurs, dödsfall, sjukdom, olycka, skilsmässa?
Listan med frågor kan kännas oändlig. Generellt behöver de flesta komplettera den allmänna pensionen och pensionen från arbetsgivaren med ett eget sparande. Det innebär att du själv måste ta ett ansvar för din framtida pension, särskilt om du vill behålla en viss levnadsstandard när du blir pensionär. En annan viktig aspekt är hur man skyddar sin pension vid en eventuell konkurs. Investerum kan vara din guide i pensionsdjungeln så att du kan fokusera på ditt liv och kärnverksamhet! Vi kan förklara pensionens olika delar och komma med förslag på placeringar.

En helt kostnadsfri analys av ditt nuvarande sparande

Många har ett sparande hos flera olika aktörer. Anledningen är att det är vanligt att man haft flera arbetsgivare och pensionerna är utspridda på många olika banker och försäkringsbolag. Det gör även att det kan kännas ännu svårare att få en egentlig överblick av sin pension. Med hjälp av en informationsfullmakt kan vi inhämta information om din allmänna pension, tjänste- och privata pensionsförsäkringar och eventuella sjuk- och kapitalförsäkringar och sammanställa informationen i ett pedagogiskt dokument som du får med dig. En del aktörer på marknaden debiterar mellan 15-45 TKR för en pensionsutredning men hos oss är denna tjänst helt kostnadsfri. Du förbinder dig heller inte till något

Se exempel på en pensionsutredning och vad som ingår. 

Efter att vi färdigställt utredningen bokar vi in ett kostnadsfritt möte där vi går igenom analysen och ser över vilka alternativ du har.

Tillsammans lägger vi upp en plan för tiden som är kvar till din pension samt hur det skall se ut den dagen då du slutar arbeta.

 • Sammanställning av allmän pension och premiepensionsfonder
 • Sammanställning av Tjänstepension
 • Sammanställning av Privat pension
 • Sammanställning av Kapitalförsäkring
 • Pensionsplanering
 • Kvalificerad rådgivning
 • Fondsammanställning