Våra samarbetspartners

Utmost PanEurope (login) är ett specialiserat, gränsöverskridande försäkringsbolag som bildades på Irland 1999. Utmost PanEurope (tidigare Generali PanEurope) tillhandahåller försäkringsbaserade lösningar för hela Europa från sin bas i Irland. Utmost PanEuruope ingår i Utmost Group, som i sin tur ägs av LCGG. LCGG ägs till 86% av Oaktree Capital Group (LCC) som är ett ledande börsnoterat amerikanskt kapitalförvaltningsbolag.


ISEC Group AB är ett privat bolag baserat i Stockholm som erbjuder outsourcingtjänster och systemlösningar inom kapitalförvaltning, private banking och fondhantering. ISEC är ett av Sveriges största företag i fondbranschen efter storbankerna. Bolaget administrerar cirka 350 miljarder SEK i 260 fonder (2016).

ISEC administrerar depåhantering åt oss och är ansvarigt fondbolag för Investerum Basic Value som förvaltas av Investerum.


Danica Pension är ett oberoende försäkringsbolag som fokuserar att skapa attraktiva försäkringslösningar för sina kunder. Danica Pension är det största och äldsta försäkringsbolaget i Danmark. Den svenska delen grundades 1999. 


Danske Capital ingår i Danske Bank. Danske Bank är den största banken i Danmark och en av de största finansiella institutionerna i Norden. Från årsskiftet 2013 uppgick de totala tillgångarna till 3227 miljarder DKK. Bankens kapitalförvaltningsbolag, Danske Capital, har kunder i både Skandinavien och resten av världen. Från årsskiftet 2013 förvaltade Danske Capital 727 miljarder DKK, vilket gör bolaget till en av de viktiga aktörerna inom kapitalförvaltning i Europa och en av de största i Skandinavien.

Danske Capital erbjuder kapitalförvaltning till större företag och institutionella kunder samt fondförvaltning under varumärket Danske Fonder. 


DNB (Den Norske Bank) är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring. På den svenska marknaden erbjuder DNB de flesta tjänster och produkter som efterfrågas av medelstora och stora företag samt institutioner


Zurich Life Assurance plc (login) och Zurich International Life ingår i Zurich Financial Services Group, en av världens ledande försäkringskoncerner med över 60 000 medarbetare i 170 länder. Zurich erbjuder livförsäkringar för såväl privatpersoner och småföretag som multinationella storföretag. Koncernen har år efter år mycket höga kreditbetyg.


Euro Accident är ett företag inom området hälsa och hälsoförsäkringar. Euro Accident bildades 1996 och erbjuder privatpersoner och företag ett stort utbud av hälsotjänster och hälsoförsäkringar.

.


preTAX är en oberoende fullserviceskatterådgivningsbyrå med proaktivitet, engagemang och ansvar som ledord. Samtliga medarbetare har gedigen erfarenhet från domstol, Skatteverket och som skatteexpert på revisionsbyrå. preTAX hjälper dig och ditt företag med allt från enklare privata skattefrågor, som förfrågningar från Skatteverket, självrättelser etc, till omstruktureringar av din befintliga företagsstruktur inför generationsskifte eller exit såväl som löpande bolagsskatte- och momsfrågor för de bolag som ni äger.

Patrik Hild 
Partner 
Inkomstskatt, svensk- och internationell företags- och individbeskattning

Tel: +46 70 872 83 22
E-post: patrik@pretax.se

Patrik har en lång erfarenhet av såväl svenska som internationella skattefrågor från domstol, Skatteverket och som skatteexpert på revisionsfirma. Han har arbetat med skattefrågor som rör privatpersoner, företag och med både ägarledda bolag och ägarfrågor. Patrik har även en lång erfarenhet av skatteprocesser. 

Johan Eriksson
Partner 
Moms, tull och punktskatter

Tel: +46 70 382 00 08
E-post: johan@pretax.se

Johan har en bakgrund från domstol, Skatteverket och som skatteexpert på revisionsbyrå. Han har lång erfarenhet av både svensk och internationell moms och arbetat med allt från start-ups till multinationella koncerner. Johan håller utbildningar och arbetar t.ex. med löpande skatterådgivning och skatteprocesser.