Smart sparande

  • 08-632 50 22

 

Här vill vi ge dig som kund ett smakprov från Basic-filosofin; Investerums Value Investing filosofi för placeringar och förvaltning. Med den vill vi hjälpa dig att hitta sunda värderingar så du kan uppnå ett framgångsrikt sparande.

För att uppnå ett optimalt sparande krävs det disciplin, tålamod, kunskap och stora resurser. Antingen får du hjälp av en skicklig förvaltare eller så får du göra stora delar själv. (Det är förmodligen osannolikt att du själv startar ett värdepappersbolag.) Oavsett om du tar hjälp av en förvaltare eller gör allting själv så är en av de viktigaste faktorerna att du inte hoppar av och på i tid och otid eller tar ut kapitalet för konsumtion.

Följ rätt principer.


Oavsett vad du vill uppnå med ditt sparande så måste du ha ett regelverk som du alltid följer. Ett regelverk är bland annat till för att kunna undvika de känslomässiga fällor som kan uppstå när marknaden går uppåt och nedåt. Varför ska du riskera dina pengar på trender som du egentligen inte har någon insikt i? Det är sådana misstag som gör att många förlorar sparade pengar. Med rätt regler kan du undvika dyra misstag som andra redan gjort. Om en investering inte håller sig inom ramarna för regelverket så skall du inte tänja på gränserna för att få den att passa in. När en investering börjar bryta mot ditt regelverk är det dags att gå ur.

Hantera risker

Man måste disciplinerat följa de regler som gäller inom Warren Buffetts value investing, tex att att vara girig när andra är rädda, och vara rädd när alla andra är giriga. Se till att bevara det kapital du sparat ihop genom att följa våra ca 70 principer. Det är svårt och tar tid att ta igen stora förluster, därför måste du alltid vara försiktig. (t.ex. genom att köpa mera av bra bolag när aktier är billigare). Oftast är investeringar som mest intressanta när ingen annan är intresserad. Det minskar risken avsevärt. Om du hoppar på en trend sist är du förmodligen den som också hoppar av sist. Det kan bli kostsamt.”  

Undvik spekulation

Vi använder vårt regelverk för att filtrera bort spekulanter och istället vara ett attraktivt alternativ för långsiktiga investerare. Långsiktighet är en mycket viktig faktor för oss. En del andra aktörer arbetar med att försöka förutsäga aktiemarknadens kortsiktiga svängningar. Om man anser att det är viktigt är våra förvaltningstjänster förmodligen inte det rätta valet.

Att köpa enskilda aktier utan riktig kunskap är som att springa igenom en dynamitfabrik med en brinnande tändsticka. Du kanske överlever men det är idiotiskt. På kort sikt så är det svårt att skilja på tur och skicklighet. Spekulation kan visserligen ge stora vinster om man har tur men det är den sämsta tänkbara vägen till att bygga en varaktig förmögenhet. Spekulanter hoppas t.ex. på att någon annan ska betala mer än de gjort. Värdeinvesterare betalar däremot minde än vad företaget är värt genom att göra en djupgående analys om det riktiga värdet. Kortsiktiga prisändringar är helt ointressanta för oss, förutom då vi vill köpa mer aktier i de bolag vi redan äger. Håll huvudet kallt vid tillfälliga nedgångar. Hur du reagerar kommer att vara en mycket viktig faktor för din framgång.

Enkelhet & Undvik belåning

Vi anser generellt att belåning och de flesta derivaten är tidsinställda bomber. Att lånefinansiera till en investering som omfattar värdepapper är mycket riskfullt och är något vi är mycket försiktiga med.

Välj alltid den enkla vägen framför den komplexa. Det komplexa jobbar ofta emot dig. Lån kan exempelvis skapa problem. Därför bör du vara restriktiv med att låna pengar till dina investeringar. 

Se varning om komplexa produkter från ESMA (PDF).

Disciplin

Det är viktigt att inte följa flocken och delta i olika guldrusher eller hoppa mellan olika trender. Tänk själv istället. Value Investing är den princip som håller långsiktigt. Ju längre man håller fast vid dessa principer desto mer kommer man att tjäna, Som ett exempel så har den genomsnittlige spararen haft ca 1% i avkastningen mellan 2000-2009 medan indexet S&P 500 avkastat ca 11% per år. Fördröjd tillfredställelse är nyckeln till ekonomisk framgång. Den långsiktiga aspekten med med Value Investing innebär även minskade kostnader för courtage.

Förvaltare och medarbetare

Investerums VD, kapitalförvaltare, ordföranden investeringskommittén samt många av våra medarbetare har ett eget ägande i våra fond och/eller förvaltningstjänster. Vi kommer inte att be dig att investera hos oss och sedan själva göra något annat för pengarna. Det blir motsägelsefullt att ej äta det man lagar till och bjuder andra på. Vi tror att vi har en unik kvalité med de fantastiska bolag som finns i våra förvaltningsportföljer. Vi satsar enbart på medarbetare inom förvaltning och administration som verkligen tror på principerna inom Value Investing.

När skall du investera? 

Börja köpa värdepapper så tidigt som möjligt och ju mer du investerar desto bättre. Fyll även på med pengar regelbundet men se även till att ha likvider för att kunna investera större belopp när marknaden har gått ner. Det du absolut inte ska göra är att investera i ett värdepapper för att det haft en kraftig uppgång.

Tiden är det fantastiska bolagets vän 

Om du inte kan äga en aktie i tio år skall du inte äga den i tio minuter. Vi har nyligen haft en kris och det kommer att komma fler under de närmsta trettio åren. För att bygga upp en förmögenhet måste du klara av att en aktie också tappar i marknadsvärde/pris. De som lyckats bäst har ägt samma aktier under flera decennier. Går bolaget bra så kommer aktiekursen också att göra det. Det finns ingen anledning till att sälja ditt innehav i ett bra bolag för att andra har blivit rädda och nervösa. Du säljer ju inte ditt hem bara för att grannen fått ett dåligt pris för sitt! Genom att köpa och sälja fram och tillbaka minskar också ditt kapital på grund av skatter och avgifter. Hur du reagerar i upp och nedgångar kommer att vara en faktor som i otroligt stor grad påverkar din förmögenhetsuppbyggnad. 

Undvik gissningslekar. 

Skulle alla aktietips och analyser som kommer ut via media stämma borde alla vara rika. Delta inte in de olika guldruscherna. Det görs av känslomässiga personer som lätt låter sig avskärmas från verkligheten.  

Spela inte på alla hästar i ett lopp. 

Om du är säker på en investering i rätt bolag, varför skall du då bara investera ett litet belopp? Finns det en osäkerhet bör du inte investera alls. Riskspridning är endast bra om du inte kan välja rätt bolag att investera i. 

Vad är då rätt bolag? 

Kan du hitta bolag som har en uthållig konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter så är du på rätt väg. De ska vara så nära som möjligt till monopol inom respektive bransch. Bolaget måste i princip äga konsumenternas själ så produkterna inte behöver ändras. Coca-Cola har sålts i över hundratjugo år och kommer förmodligen att fortsätta säljas i många år framöver. Uthålligheten i denna typ av bolag ger dem en överlägsen ekonomi och är du delägare och uthållig så kommer du också att få en synnerligen bra ekonomi. Tänk rationellt - vilket/vilka bolag i världen skulle du helst vilja äga - så kommer du säkert på några som kvalificerar inom regelverket. 

Vi investerar alltid i bolag som producerar något varje år. Att äga bolag som inte producerar något anser vi är ren spekulation. En villa som köptes i början av 1970-talet i Stockholm för ca 250 000 skulle idag kunna säljas för ca 7 miljoner. Hade samma summa placerats i H&M-aktier skulle värdet idag vara över en miljard.

Andra viktiga faktorer är kassalikvididet och vinstmarginal. Vi ser hög avkastning på eget kapital som något positivt och i det motsatta fallet som en varningssignal. Likvida bolag ger en högre säkerhetsmarginal vilket också är en konkurrensfördel när det är dåliga tider.

Index/rapporter

Aktiepriset är ofta baserat på känslor. Hur hanterar ett index som till exempel S&P 500 detta? Inte så bra. Marknadsviktade index köper mer av det som är övervärderat och mindre av billiga aktier. Value Index har mellan 1990 och 2010 get ca 13,9% per år mot ca 7,6% per år för S&P 500. Det innebär att 1 krona blivit ca 13,5 kr i Value Index medan S&P 500 har blivit 4,3 kr. De flesta investerare globalt har haft ännu lägre avkastning än 4,3 kr pga av t.ex. varierande kostnader.

Eftersom många kunder vill ha löpande besked om hur priset på deras investeringar utvecklar sig måste förvaltaren tillhandahålla detta. Det sker regelbundet genom innehavsrapporter eller performancerapporter. Vid varje rapporteringstillfälle vill kunden helst se vinst annars är det lockande att byta. Ofta jämför man med andra alternativ, t.ex ett index som bygger på ren slump. Beteendet skapar en press på förvaltaren att konstant uppvisa vinst iform av en högre kurs vilket kan skapa en kortsiktig orientering av förvaltningen. Kortsiktighet vill vi inte hålla på med då fokus även försvinner från förlustrisken. En hörnsten i Value Investing är att det omöjligt att förutse kortsiktiga prisrörelser.

Långsiktighet

Långsiktighet är det primära i vår förvaltningsmodell. En del andra aktörer arbetar med att försöka förutsäga aktiemarknadens kortsiktiga svängningar. Om man anser att det är en viktig faktor är våra förvaltningstjänster förmodligen inte det rätta valet. Periodvis kommer vår förvaltning med all säkerhet att ligga under våra jämförelseindex. Därför menar vi att man alltid bör analysera resultatet utifrån ett längre tidsperspektiv. Vi kan inte garantera ett visst resultat för våra kunder men vår ambition är att:

  • Våra investeringar ska väljas utifrån det inbyggda värdet, inte popularitet.
  • Vi kommer att göra vad vi kan för att minimera riskerna genom att ha en stor säkerhetsmarginal och diversifiering i våra förvaltningsportföljer.
  • Att alltid följa reglerna i vår förvaltningsstrategi.

Exit

När ska man då gå ur en investering? Om man ser att P/E-talet är högre än 40 kan det vara dags att gå ur och istället köpa obligationer och vänta tills nästa bear market då man återigen kan köpa till ett attraktivt pris. Vi säljer även när vi behöver kapital till att göra en bättre investing eller när företaget tappat sin varaktiga konkurrensfördel eller när vi helt enkelt uppnått vårt mål.

Detta är som tidigare nämnt en del av Basic-filosofin och oavsett om du väljer att investera i vår diskretionära tjänst Basic eller inte så rekommenderar vi att du alltid följer Basic-filosofin.

Joakim Huth