Styrelse

 

Krister Huth - Styrelseordförande

Krister Huth är en av grundarna till Investerum-gruppen. Tidigare var han verksam som vd. Krister har över 18 års erfarenhet från försäkrings och finansbranschen inom olika operativa befattningar samt styrelsearbete. Krister är utbildad marknadsekonom från IHM Business School och innehar även SwedSec-licens. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl. a Investerum Holding AB.

     
 

Richard Pantzar - Ledamot

Richard Pantzar är VD för Orvaus AB, som är huvudägare i OEM International AB, och som bedriver investeringsverksamhet på bland annat den svenska fastighetsmarknaden. Han har en masters-examen i Business Administration från Lynn University i Florida. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl.a. Centrumfastigheter i Norrtälje AB (ledamot).

     
 

Sten Olofsson - Ledamot

Sten har en bakgrund som revisor. Hans revisorsuppdrag har omfattat såväl finansiella bolag (försäkringsbolag, banker och värdepappersbolag), noterade bolag, statligt ägda företag och familjeföretag. Genom sitt arbete med finansiella och börsnoterade bolag är Sten väl insatt i IFRS/LAS regelverk och övriga frågor avseende den finansiella rapporteringen. Några exempel på uppdrag där Sten varit revisor: Carnegie Asset Management Sverige AB, Naventi Fonder AB, Sparbanken Gotland och Länsförsäkringar.

     
 

Orvar Pantzar - Suppleant

Entreprenör och företagsbyggare. Startade 1972 OPIAB-företagen som noterades 1984 och namnändrades till Cyncrona. Huvudägare och styrelseledamot i Cyncrona som 1997 gick samman med OEM International. Huvudägare i NGS Group, noterat på Nasdaq Small Cap, Stockholm.

     
 

Joakim Huth - Styrelseordförande

Joakim har ca 23 års erfarenhet från finansbranschen. Han är diplomerad investeringsrådgivare och är Swedsec licensierad. Han är ägare och delägare i ett flertal bolag och är bland annat en av grundarna&partner i Investerum-koncernen. Joakim är styrelseordförande i Investerum Holding AB och sitter som ledamot i Investerum Asset Management. Han är ordförande i Investerums Investeringkommité. Han sitter med i Danske Capitals Advisory Board för DB Global Growth Fund.

     
 

Krister Huth - Ledamot

Krister Huth är en av grundarna till Investerum-gruppen. Tidigare var han verksam som vd. Krister har över 18 års erfarenhet från försäkrings och finansbranschen inom olika operativa befattningar samt styrelsearbete. Krister är utbildad marknadsekonom från IHM Business School och innehar även SwedSec-licens. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl. a Investerum AB.

     
 

Richard Pantzar - Ledamot

Richard Pantzar är VD för Orvaus AB, som är huvudägare i OEM International AB, och som bedriver investeringsverksamhet på bland annat den svenska fastighetsmarknaden. Han har en masters-examen i Business Administration från Lynn University i Florida. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl.a. Centrumfastigheter i Norrtälje AB (ledamot).

     
 

Sten Olofsson - Suppleant

Sten har en bakgrund som revisor. Hans revisorsuppdrag har omfattat såväl finansiella bolag (försäkringsbolag, banker och värdepappersbolag), noterade bolag, statligt ägda företag och familjeföretag. Genom sitt arbete med finansiella och börsnoterade bolag är Sten väl insatt i IFRS/LAS regelverk och övriga frågor avseende den finansiella rapporteringen. Några exempel på uppdrag där Sten varit revisor: Carnegie Asset Management Sverige AB, Naventi Fonder AB, Sparbanken Gotland och Länsförsäkringar.