Styrelse

 

Per Anders Fasth - Styrelseordförande

Per Anders har mer än 25 års erfarenhet från arbete på styrelse- och ledningsnivå inom bank- och försäkringsbranschen. Han har varit styrelseledamot och VD för SBAB Bank samt haft flera ledande befattningar inom SEB. I tillägg har Per Anders verkat som rådgivare till ett flertal europeiska finansiella institutioner i rollen som partner och konsult inom QVARTZ respektive McKinsey. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Skandiabanken och ClearOn AB.

     
 

Krister Huth - Ledamot

Krister Huth är en av grundarna till Investerum-gruppen där han numera även är operativt verksam som administrativ chef. Tidigare var han verksam som vd. Krister har över 17 års erfarenhet från försäkrings och finansbranschen inom olika operativa befattningar samt styrelsearbete. Krister är utbildad marknadsekonom från IHM Business School och innehar även SwedSec-licens. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl. a Investerum Holding AB.

     
 

Richard Pantzar - Ledamot

Richard Pantzar är VD för Orvaus AB, som är huvudägare i OEM International AB, och som bedriver investeringsverksamhet på bland annat den svenska fastighetsmarknaden. Han har en masters-examen i Business Administration från Lynn University i Florida. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl.a. Centrumfastigheter i Norrtälje AB (ledamot).

     
 

Orvar Pantzar - Suppleant

Entreprenör och företagsbyggare. Startade 1972 OPIAB-företagen som noterades 1984 och namnändrades till Cyncrona. Huvudägare och styrelseledamot i Cyncrona som 1997 gick samman med OEM International. Huvudägare i NGS Group, noterat på Nasdaq Small Cap, Stockholm.

 

Joakim Huth - Styrelseordförande

Joakim har ca 23 års erfarenhet från finansbranschen. Han är diplomerad investeringsrådgivare och är Swedsec licensierad. Han är ägare och delägare i ett flertal bolag och är bland annat en av grundarna&partner i Investerum-koncernen. Joakim är styrelseordförande i Investerum Holding AB och sitter som ledamot i Investerum Asset Management. Han är ordförande i Investerums Investeringkommité. Han sitter med i Danske Capitals Advisory Board för DB Global Growth Fund.

     
 

Krister Huth - Ledamot

Krister Huth är en av grundarna till Investerum-gruppen där han numera även är operativt verksam som administrativ chef. Tidigare var han verksam som vd. Krister har över 17 års erfarenhet från försäkrings och finansbranschen inom olika operativa befattningar samt styrelsearbete. Krister är utbildad marknadsekonom från IHM Business School och innehar även SwedSec-licens. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl. a Investerum Holding AB.

     
 

Richard Pantzar - Ledamot

Richard Pantzar är VD för Orvaus AB, som är huvudägare i OEM International AB, och som bedriver investeringsverksamhet på bland annat den svenska fastighetsmarknaden. Han har en masters-examen i Business Administration från Lynn University i Florida. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl.a. Centrumfastigheter i Norrtälje AB (ledamot).

     
 

Orvar Pantzar - Suppleant

Entreprenör och företagsbyggare. Startade 1972 OPIAB-företagen som noterades 1984 och namnändrades till Cyncrona. Huvudägare och styrelseledamot i Cyncrona som 1997 gick samman med OEM International. Huvudägare i NGS Group, noterat på Nasdaq Small Cap, Stockholm.