Styrelse

 

Krister Huth - Styrelseordförande

Krister Huth är en av grundarna till Investerum-gruppen. Tidigare var han verksam som vd. Krister har över 20 års erfarenhet från försäkrings och finansbranschen inom olika operativa befattningar samt styrelsearbete. Krister är utbildad marknadsekonom från IHM Business School och innehar även SwedSec-licens. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl. a Investerum Holding AB.

Krister verkar även som Senior Advisor till ledningen.

     
 

Sten Olofsson - Ledamot (Oberoende)

Sten har en bakgrund som revisor. Hans revisorsuppdrag har omfattat såväl finansiella bolag (försäkringsbolag, banker och värdepappersbolag), noterade bolag, statligt ägda företag och familjeföretag. Genom sitt arbete med finansiella och börsnoterade bolag är Sten väl insatt i IFRS/LAS regelverk och övriga frågor avseende den finansiella rapporteringen. Några exempel på uppdrag där Sten varit revisor: Carnegie Asset Management Sverige AB, Naventi Fonder AB, Sparbanken Gotland och Länsförsäkringar.

     
 

Margareta Lindahl - Ledamot (Oberoende)

Margareta Lindahl har lång erfarenhet av bank- och finansbranschen. Hon är för närvarande ordförande för Northmill Bank AB och bedriver även konsultverksamhet och styrelseutbildningar inom den finansiella sektorn. Hon har dessförinnan haft en karriär inom Landshypotek Bank AB, Transcendent Group Sverige AB samt Finansinspektionen.

     
 

Gunnar Åkerman - Suppleant

Gunnar har (mer än 18 års) lång och gedigen erfarenhet från Bank, Försäkring och Private Banking. Han var tidigare verksam inom Carnegie Investment Bank som ansvarig för Carnegie Pension & Försäkring. Innan dess arbetade Gunnar inom HQ-koncernen där han var med och startade HQ Pension och byggde upp och satte grunden för det som idag är United Securities. Han var även samtidigt ansvarig för Finansiell planering på HQ Bank. Gunnar innehar både Swedsec samt InsureSec licens.

     
 

Joakim Huth - Styrelseordförande

Joakim har ca 28 års erfarenhet från finansbranschen. Han är bland annat diplomerad investeringsrådgivare och är Swedsec licensierad. Han är ägare och delägare i ett flertal bolag och är bland annat en av grundarna&partner i Investerum-koncernen. Joakim är styrelseordförande i Investerum Holding AB och sitter som ledamot i Investerum Asset Management. Han är ordförande i Investerums Investeringkommité. Han satt med i Danske Capitals Advisory Board mellan 2005 till 2019.

     
 

Charlotte Pantzar Huth - Ledamot

Charlotte har en bakgrund inom försäljning, media och marknadskommunikation samt erfarenhet av förmögenhetsförvaltning. Utöver detta har Charlotte bl. a en MBA examen på SBS, Stockholms Universitet. Hon är storägare och styrelseledamot i NGS Group (publ) noterat på Nasdaq. Charlotte har även arbetat som marknadsansvarig inom NGS under en 10-års period och sitter som ledamot i NGS Groups övriga dotterbolags styrelser. Charlotte är även dedikerad för hållbarhetsfrågor inom NGS Group.

 

Krister Huth - Ledamot

Krister Huth är en av grundarna till Investerum-gruppen. Tidigare var han verksam som vd. Krister har över 20 års erfarenhet från försäkrings och finansbranschen inom olika operativa befattningar samt styrelsearbete. Krister är utbildad marknadsekonom från IHM Business School och innehar även SwedSec-licens. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl. a Investerum AB.

     
 

Richard Pantzar - Ledamot

Richard Pantzar är VD för Orvaus AB, som är huvudägare i OEM International AB, och som bedriver investeringsverksamhet på bland annat den svenska fastighetsmarknaden. Han har en masters-examen i Business Administration från Lynn University i Florida. Övriga styrelseuppdrag inkluderar bl.a. Centrumfastigheter i Norrtälje AB (ledamot).

     
     
 

Sten Olofsson - Suppleant (Oberoende)

Sten har en bakgrund som revisor. Hans revisorsuppdrag har omfattat såväl finansiella bolag (försäkringsbolag, banker och värdepappersbolag), noterade bolag, statligt ägda företag och familjeföretag. Genom sitt arbete med finansiella och börsnoterade bolag är Sten väl insatt i IFRS/LAS regelverk och övriga frågor avseende den finansiella rapporteringen. Några exempel på uppdrag där Sten varit revisor: Carnegie Asset Management Sverige AB, Naventi Fonder AB, Sparbanken Gotland och Länsförsäkringar.