Uppförandekod

Varför en uppförandekod?

De senaste åren har kraven på den finansiella branschen ökat och förändrats. Kraven på öppenhet och tydlighet har blivit mer omfattande. Investerum välkomnar den utvecklingen. Vi förvaltar andras pengar och då måste det finnas ett tydligt regelverk för hur vi som värdepappersbolag ska uppträda och verka. Våra kunder anförtror oss sina pengar och de måste kunna lita på våra möjligheter att förvalta det förtroendet på ett korrekt sätt.

Läs vår uppförandekod