Value Investing

Vi är en kapitalförvaltare och en nischad expert med tydligt fokus på varje kunds långsiktiga sparande. Vår kapitalförvaltning bygger helt och hållet på den förvaltningsstrategi som kallas Value Investing och som länge använts av framgångsrika investerare över hela världen. Value Investing innebär att vi gör långsiktiga investeringar i utvalda bolag som vi bedömer kommer att ge en attraktiv avkastning över tid. Vi följer inte index utan vår förvaltning bygger helt på egen analys.

Vi fokuserar på den globala marknaden och erbjuder diskretionär kapitalförvaltning samt två egna fonder. Våra kunder är oftast småföretagare eller privatpersoner.

Vi utgår från dig

Vi börjar inte vår dialog kring sparande. Vi börjar med att lära oss vem du är. Vilka är dina unika drivkrafter och vilken framtid ser du framför dig? Tillsammans går vi igenom din ekonomiska situation, ditt intresse för sparande, din syn på risk och framför allt - vilka är dina mål.

Vår kapitalförvaltning

Värdepappersförvar

Pensionsutredning

Owner's manual