Information om kommande regelverk

Investerum vill informera dig om kommande uppdateringar i svensk lagstiftning som kräver att vi inhämtar kompletterande information av dig som kund.

Uppgifter om verklig huvudman

Under augusti månad 2017 trädde den nya penningtvättslagen ikraft i Sverige. Den nya lagen ställer krav på institut under tillsyn att uppdatera och utveckla interna rutiner och processer för att kunna följa de nya kraven. En nyhet i lagen är att samtliga juridiska personer skall rapportera in sina verkliga huvudmän till ett samordnat register som Bolagsverket tillhandahåller senast den 1 februari 2018. Institut som omfattas av lagen har även en skyldighet att inhämta denna information vilket är anledningen till varför vi kontaktar er. Verklig huvudman är definierat som en fysisk person som har ett direkt eller indirekt ägande i bolaget som uppgår till minst 25 % eller mer, kan tillsätta hälften av bolagets styrelse eller genom avtal kontrollerar bolaget.

Om ert bolag inte har en verklig huvudman som faller in inom definitionen ovan så skall uppgifter ifrån styrelseordförande eller VD inhämtas och klassas då som bolagets verkliga huvudman.

För att Investerum skall kunna efterleva dessa krav ber vi er redogöra för verklig huvudman i blanketten nedan.

Ladda ner blankett – verklig huvudman

Informationen ovan och eventuella frågor skall skickas till info@investerum.se.