Vår vision

Våra kunder är våra viktigaste partners och det viktigaste målet för oss är att hjälpa dem att uppnå sina mål. Det vill vi uppnå genom att vara den främsta aktören i Norden inom långsiktig kapitalförvaltning - Value Investing.

Mission

Vår tro är att de flesta människor har ambitioner och planer för framtiden och vi finns här för att hjälpa dem att förverkliga dessa. Vi gör det genom att erbjuda finansiell rådgivning och kapitalförvaltning inom ramen för Value Investing, den metod som vi är övertygade om är det snabbaste sättet att på lång sikt uppnå ekonomisk frihet. Vi möter våra kunders behov genom att lyssna och dela med oss av vår kunskap. Det ger vårt arbete innehåll och mening och ökar kontinuerligt värdet för både våra kunder och företaget.

Investerums varumärke speglar vår ambition att vara en nischad förvaltningsexpert som är ledande inom Value Investing, långsiktigt sparande och personlig service. Vi har utarbetat en unik analysmetod med ett hundratal olika hård & mjukvaruparametrar för att hitta de främsta bolagen att investera i. Förvaltningen kännetecknas av långsiktiga aktieval som baserar sig på kvalitativ och kvantitativ analys av enskilda bolag. Metoden har utvecklats och förfinats under en längre tid. Varianter av investeringsstrategin har tillämpats av några av världens mest välkända och framgångsrika investerare, som t.ex. Warren Buffett och är den strategi som historiskt sett gett högst avkastning.

Vi tror på en individuell rådgivning där vi är proaktiva och metodiskt analyserar och föreslår lösningar till våra kunder. Det är en skillnad från andra större finansiella internetbaserade aktörer, som ofta fokuserar på att erbjuda en teknisk plattform till stora kundsegment. Vårt förhållningssätt ska istället vara relationsbaserat, dvs:

Personligt
Pedagogiskt
Trygghetsskapande
Vi skapar värde genom att bygga starka kundrelationer till främst ägarledda företag och privatpersoner, i kombination med kostnadseffektivitet och en god riskhantering.

Våra värderingar

Vi har en långsiktig och prestationsinriktad företagskultur där tydlig och öppen kommunikation står i fokus. Våra värderingar och mål kan sammanfattas av förkortingen "R I K T".

Resultat

Vi arbetar målmedvetet och belönar goda resultat, vilket skapar en resultatfokuserad organisation.

Integritet

Vi är öppna och strävar alltid efter att förtjäna såväl andras förtroende som varandras. Att göra exakt vad som är överenskommet och att ta ansvar för sina handlingar är av största vikt.

Kvalitet

Våra kunder ska alltid uppleva oss som tillgängliga och ska kunna förvänta sig snabb och högkvalitativ service. Investerums information ska vara öppen, korrekt, kontinuerlig, snabb samt av högsta kvalitet.

Teamwork

Vi vill skapa en miljö med öppen kommunikation som är präglad av förändringsbenägenhet och som främjar ett utbyte av idéer och innovation. Vi vill utveckla medarbetare för att skapa en kompetent organisation och arbeta tillsammans för att utveckla företaget och vår service i en atmosfär av respekt, öppenhet och glädje.